Πολιτική κρατήσεων
  • Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κράτηση του δωματίου, θα πρέπει να προπληρωθεί το 30% του συνολικού κόστους. Τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό.
Πολιτική ακύρωσης κρατήσεων
  • 22 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία άφιξης του πελάτη, η προκαταβολή επιστρέφεται (οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα καταβάλλονται από τον πελάτη).
  • λιγότερο από 21 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης του πελάτη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Υποχρεώσεις πελατών
  • Η εξόφληση υπολοίπου γίνεται αμέσως κατά την άφιξη.
  • Σε περίπτωση αναχώρησης πριν την ημερομηνία που ζητήθηκε πρέπει να καταβάλλεται το 50% των ημερών που δεν έγιναν χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν1652/86. ΦΕΚ 167 Α.
Λογαριασμό Τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Παπαμάρκου Ζωή
IBAN: GR89 0110 3490 0000 3494 0141 038